Teknisk rom

Bruk av vannpumpe og fyrkjele.

I det tekniske rommet i underetasjen er det plassert en del utstyr.

Oljetanken og fyrkjelen på høyre hånd – vanntank og vannpumpe på venstre hånd.  Vannpumpen sørger for økt trykk i kranene i huset.

Over vanntanken sitter en liten sikringsboks.  For å få strøm til vannpumpen og fyrkjelen:  slå på hovedbryteren.

Dersom fyringsanlegget skal benyttes må hendelen på bildet åpnes (dreies mot venstre – se bilde under).

Hendelen i åpen posisjon.

For å få varme i radiatorene – sett temperaturregulatoren på 25 grader. Pass på at den lille bryteren står på 1.  Denne finner du på veggen vis-a-vis badet i 2. etg.